บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

ผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์
ประเถทผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิต
สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารซิตี้แบงก์

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร

 • ฟรี ห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ปีละ 2 ครั้งตามปีปฏิทิน ต้องแสดงบัตรเดินทางโดยสายการบินไทยเพื่อเข้ารับบริการ)
 • รับบริการลีมูซีน จากบ้านถึงสนามบิน เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับ ต่างประเทศ ผ่านซิตี้ ทราเวล เซอร์วิส โทร. 0-2788-2888
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่าย มากกว่า 300,000 บาทต่อปี
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน/ในบ้าน/และบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ช.ม

หมายเหตุ:

 • ท่านจะได้รับคะแนนซิตี้ รีวอร์ดทุกครั้งที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า เงินสดโทรสั่งได้ เงินสดสั่งออนไลน์ การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้บริการชำระค่าบริการผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ การยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (tax refund) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามยอดค้างชำระ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • จำกัดการให้คะแนนสะสมสำหรับการใช้จ่ายที่สถานีน้ำมันทั่วโลก ไม่เกิน 20,000 บาทต่อรอบบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 57 เป็นต้นไป)
 • จำกัดการให้คะแนนสะสมสำหรับยอดใช้จ่ายในหมวด ไฮเปอร์มาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรอบบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 58 เป็นต้นไป)
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษรอยัล ซิลค์ เล้าจ์ ที่สนามบิน สุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse C และ E จำนวน 2 ครั้งต่อปี (ปีปฎิทิน) โดยใช้บริการได้ทั้งบัตรหลัก และ บัตรเสริม เมื่อเดินทางกับการบินไทยสาหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
 • ซิตี้ ทราเวล เซอร์วิส คือช่องทางเลือกสำหรับลูกค้าในการจองบัตรโดยสาร และการบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการเดินทาง ซึ่งลูกค้าจะเลือกใช้การบริการนั้นกับผู้ให้บริการโดยตรง ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขาย หรือให้บริการแต่อย่างใด กรุณาสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ โทร.0-2788-2888
 • ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรฯ/บัญชีฯ ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ/บัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • ธนาคารฯ จะโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีให้ท่านภายใน 4-8 สัปดาห์ หลังจากมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขข้างต้น
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบไมล์สะสมเพิ่มสำหรับการสมัครบัตรหลัก และเฉพาะผู้สมัครบัตรฯ/บัญชีฯ ใหม่เท่านั้น
 • ไมล์สะสมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก สำหรับทั้งสมาชิกบัตรฯ ใหม่และสมาชิกบัตรฯ ที่มีบัตรฯ ซิตี้แบงก์อยู่แล้ว
 • ผู้สมัครบัตรฯ รับโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 300,000 บาทต่อปี (ภายใน 12 รอบบัญชี)
 • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารฯ แต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นที่สิ้นสุด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือของกำนัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการสมัครบัตรฯ/บัญชีฯ

คะแนนสะสมรีวอร์ด

 • รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด 1 คะแนน (20 บาท = 1 คะแนน) และแลกรับ 1 ไมล์
 • คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ดไม่มีวันหมดอายุ
 • การแลกคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
  • 1 คะแนน แลก 1 ไมล์
 • ช่องทางในการแลกคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
  • แลกของกำนัลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ที่ www.citirewards.com

สิทธิคุ้มครอง

 • สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 25 ล้านบาท เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้ง หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 • ประกันสินค้าสูงสุด 400,000 บาทต่อครั้ง หรือ 120,000 บาทต่อชิ้น หากสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรฯ สูญหาย หรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 30 วัน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี!
ค่าธรรมเนียมรายปี 4,000 บาท (ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีถัดไป เมื่อยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 300,000 บาทขึ้นไปต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่คิดรายการ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ชำระไม่น้อยกว่า 10% ของใบยอดเงินตามที่แจ้ง
รายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 200 บาท แล้วแต่
ยอดใดจะสูงกว่า
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3 % ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) สูงสุด 45 วัน

ค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ 200 บาท/ครั้ง ( 100 บาท/ครั้ง ถ้าเป็นรายการใช้บัตรวีซ่าภายในประเทศ )
ค่าติดตามทวงถามหนี้ เรียกเก็บตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 120 บาท / รอบบัญชี
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของวีซ่า และ / หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่าย หรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บเป็นเงินบาท เป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบุ๊คแบงก์

สำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์

ช่องทางชำระเงิน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารซิตี้แบงก์ ไม่เรียกเก็บ
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ ไม่เรียกเก็บ
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ของธนาคารซิตี้แบงก์ ไม่เรียกเก็บ
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของธนาคารซิตี้แบงก์ ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร กทม,ปริมณฑล / ตจว.
(ต่อรายการ)
          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 10 บาท / 15 บาท
          ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 20 บาท / 10 บาท
          ธนาคารกรุงไทย 25 บาท / 25 บาท
          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 25 บาท / 40 บาท
          ธนาคารไทยพาณิชย์ 25 บาท / 40 บาท
          ธนาคารทหารไทย 25 บาท / 45 บาท
          ธนาคารกรุงเทพ 30 บาท / 50 บาท
          ธนาคารกสิกรไทย 30 บาท / 50 บาท
          ธนาคารทิสโก้ 15 บาท / 25 บาท
ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (ตู้เอทีเอ็ม,โทรศัพท์,อินเตอร์เน็ต) กทม,ปริมณฑล / ตจว.
(ต่อรายการ)
          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
(ให้บริการเฉพาะช่องทางตู้เอทีเอ็ม เท่านั้น)
10 บาท / 15 บาท
          ธนาคารทหารไทย 15 บาท / 15 บาท
          ธนาคารกรุงไทย 15 บาท / 15 บาท
          ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท / 20 บาท
          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท / 30 บาท
          ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
(ให้บริการเฉพาะชอ่งทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)
20 บาท / 20 บาท
          ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท / 25 บาท
          ธนาคารทิสโก้
(ให้บริการเฉพาะชอ่งทาง ตู้เอทีเอ็ม เท่านั้น)
10 บาท / 10 บาท
ชำระที่ตู้บริการชำระเงิน และอื่น ๆ
          ที่ทำการไปรษณีย์ – บาท / – บาท
          เทสโก้ โลตัส 10 บาท / 10 บาท
          เอ็มเปย์ สเตชั่น 10 บาท / 10 บาท
          เคาน์เตอร์ เซอร์วิส 15 บาท / 20 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ แอดวานซ์

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ แอดวานซ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล
สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารซิตี้แบงก์

วงเงินอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ แอดวานซ์

 • เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายวันนี้ คุณสามารถสานฝัน ของคุณให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ แอดวานซ์ ไม่ว่าเงินก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 • ทราบผลการสมัครใน 1 วันทำการ สามารถส่งใบสมัครผ่านเครื่องแฟกซ์ หรือสแกนส่งอีเมล์

ประเภทของสินเชื่อ

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • คุณสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระแบบสบายๆ ได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ที่ให้ คุณเบาใจ และรับความสุขที่ขยายมากกว่าใคร
  ด้วยยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยกว่า…. กับระยะเวลาผ่อนชำระที่นานกว่าใคร ในอัตราการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน

การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยผ่อนชำระแต่ละงวด

 • อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก

การรับเงินเมื่อได้รับการอนุมัติ

 • ธนาคารจะนัดเซ็นสัญญากับผู้สมัครอีกครั้งที่สาขาใกล้ที่บ้าน หรือใกล้ที่ทำงาน อีกครั้ง พร้อมรับเงิน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 18-28% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับวงเงินที่อนุมัติ)
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ชำระเท่ากันทุกเดือน (ลดต้น ลดดอก)
  พนักงานประจำ
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ อัตราดอกเบี้ย*
<100,000 บาท 28%
100,000-149,999 บาท 26%
150,000-199,999 บาท 24%
200,000-249,999 บาท 22%
250,000-299,999 บาท 21%
300,000-399,999 บาท 19%
400,000 บาทขึ้นไป 18%

ค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ 0.05% ของวงเงินที่อนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
การปิดวงเงินก่อนกำหนด หากท่านชำระเงินกู้ยืมทั้งจำนวนภายใน 24 เดือนแรก ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ผู้ให้กู้กำหนด (สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายติดตามทวงถามยอดค้างชำระ 200 บาทต่อรอบบัญชี

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ แอดวานซ์

ตัวอย่างประมาณการยอดผ่อนชำระรายเดือนของพนักงานประจำ*
วงเงินสินเชื่อ โดยประมาณ(บาท)* อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการผ่อนชำระ ต่อเดือน
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
30,000 28% 2,895 1,647 1,241 1,046 934
40,000 3,860 2,196 1,655 1,394 1,245
50,000 4,825 2,744 2,068 1,743 1,557
60,000 5,790 3,293 2,482 2,091 1,868
70,000 6,755 3,842 2,895 2,440 2,180
90,000 8,686 4,940 3,723 3,137 2,802
100,000 26% 9,553 5,387 4,029 3,372 2,994
120,000 11,464 6,465 4,835 4,046 3,593
140,000 13,374 7,542 5,641 4,720 4,192
150,000 24% 14,184 7,931 5,885 4,890 4,315
170,000 16,075 8,988 6,670 5,542 4,891
200,000 22% 18,719 10,376 7,638 6,301 5,524
230,000 21,527 11,932 8,784 7,246 6,352
250,000 21% 23,278 12,846 9,419 7,741 6,763
270,000 25,141 13,874 10,172 8,361 7,304
290,000 27,003 14,902 10,926 8,980 7,845
300,000 19% 27,647 15,123 10,997 8,970 7,782
350,000 32,255 17,643 12,830 10,465 9,079
400,000 18% 36,672 19,970 14,461 11,750 10,157
500,000 45,840 24,962 18,076 14,687 12,697
600,000 55,008 29,954 21,691 17,625 15,236
750,000 68,760 37,443 27,114 22,031 19,045

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุตั้งแต่ 21 -60 ปี
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 ขึ้นไป
 • อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน สำหรับพนักงานประจำ / และสำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้กู้จะต้องอาศัยอยู่ในเขตการขายที่กำหนดดังนี้

 • เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
    – กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ฉะเชิงเทรา
  เขตต่างจังหวัด 
  ภาคเหนือ
  – เชียงใหม่
  – เชียงราย
  – ลำพูน
  – ลำปาง
  – กำแพงเพชร* (อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี)
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  – นครราชสีมา
  – ขอนแก่น
  – กาฬสินธุ์* ( อ.เมืองกาฬสินธุ์, อ.ยางตลาด, อ.ดอนจาน )
  – อุดรธานี
  – มหาสารคาม* ( อ.เมืองมหาสารคาม, อ.โกสุมพิสัย, อ.กันทรวิชัย, อ.เชียงยืน )
  – ชัยภูมิ* ( อ.เมืองชัยภูมิ )
  – บุรีรัมย์* ( อ.เมืองบุรีรัมย์ )
  – หนองคาย* ( อ.เมืองหนองคาย, อ.สระใคร)
  – หนองบำลำภู* (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  – ร้อยเอ็ด* (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
  ภาคกลาง
  – อยุธยา
  – สระบุรี
  – นครสวรรค์
  – อ่างทอง*( อ.เมืองฯ, อ.วิเศษชัยชาญ, อ.ป่าโมก, อ.ไชโย, อ.สามโก้ )
  – สิงห์บุรี*( อ.เมืองฯ, อ.อินทร์บุรี, อ.พรหมบุรี )
  – ราชบุรี* ( อ.เมืองฯ, อ.บ้านโป่ง, อ.โพธาราม, อ.ดำเนินสะดวก, อ. บ้านแพ )
  – อุทัยธานี* ( อ.เมืองฯ, อ.ทัพทัน, อ.หนองขาหย่าง, อ.หนองฉาง )
  – ชัยนาท* ( อ.เมืองชัยนาท, อ.มโนรมย์)
  – สุพรรณบรี* ( อ.เมืองสุพรรณบุรี )
  – กาญจนบุรี* ( อ.ท่ามะกา, อ.ท่าเรือพระแท่น, อ.ท่าม่วง )
  – ลพบุรี* ( อ.เมืองลพบุรี)
  – นครนายก* ( อ.เมืองนครนายก, อ.บ้านนา )
  ภาคตะวันออก
  – ชลบุรี
  – ระยอง
  – ประจีนบุรี* ( อ.เมืองฯ, อ.บ้านสร้าง, ศรีมโหสถ )

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบุ๊คแบงก์

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์

ช่องทางชำระเงิน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน กทม,ปริมณฑล / ตจว.
(ต่อรายการ)
หักบัญชีธนาคาร ไม่คิดค่าบริการ
– ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่คิดค่าบริการ
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่คิดค่าบริการ
– ธนาคารกสิกรไทย ไม่คิดค่าบริการ
– ธนาคารทหารไทย ไม่คิดค่าบริการ
– ธนาคารธนชาต ไม่คิดค่าบริการ
– ธนาคารออมสิน ไม่คิดค่าบริการ
เคาน์เตอร์ธนาคาร
– ธนาคารกรุงไทย 25 บาท / 25 บาท
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท / 30 บาท
– ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท / 35 บาท
– ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท / 30 บาท
เช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ ไม่มีบริการ
เครื่อง ATM ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ/ระบบอินเตอร์เน็
– ธนาคารกรุงไทย 15 บาท / 15 บาท
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10 บาท / 20 บาท
– ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท / 25 บาท
– ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท / 30 บาท
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท / 20 บาท
เอ็มเปย์สเตชั่น 10 บาท / 10 บาท
เทสโก้ โลตัส 10 บาท / 10 บาท
ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 10 บาท / 15 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช
ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล
สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารธนชาต

วงเงินอนุมัติ

 • เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายวันนี้ คุณสามารถสานฝัน ของคุณให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช ไม่ว่าเงินก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

ประเภทของสินเชื่อ

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • คุณสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระแบบสบายๆ ได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ที่ให้ คุณเบาใจ และรับความสุขที่ขยายมากกว่าใคร
  ด้วยยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยกว่า…. กับระยะเวลาผ่อนชำระที่นานกว่าใคร ในอัตราการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน

การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยผ่อนชำระแต่ละงวด

 • อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก

การรับเงินเมื่อได้รับการอนุมัติ

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่คุณได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของคุณที่ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 2 วันทำการนับจากวันอนุมัติ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 18-26% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับวงเงินที่อนุมัติ)
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ชำระเท่ากันทุกเดือน (ลดต้น ลดดอก)
  พนักงานประจำ
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ อัตราดอกเบี้ย*
20,000-40,000 26%
50,000-90,000 24%
100,000-150,000 21%
200,000-250,000 20%
300,000-1,000,000 18%

ค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ 0.05% ของวงเงินที่อนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
การปิดวงเงินก่อนกำหนด หากท่านชำระเงินกู้ยืมทั้งจำนวนภายใน 6 เดือนแรก ท่านจะต้องจ่ายเบี้ยปรับการชำระเงินกู้ยืม ก่อนครบกำหนด เป็นจำนวน 2.5% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้เมื่อรวมดอกเบี้ย และค่าปรับทั้งหมด จะไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายติดตามทวงถามยอดค้างชำระ 200 บาทต่อรอบบัญชี

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช

ตัวอย่างประมาณการยอดผ่อนชำระรายเดือนของพนักงานประจำ*
วงเงินสินเชื่อ โดยประมาณ(บาท)* อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการผ่อนชำระ ต่อเดือน
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
20,000 26% 1,920 1,080 810 680 600
30,000 2,870 1,620 1,210 1,020 900
40,000 3,830 2,160 1,620 1,350 1,200
50,000 24% 4,730 2,650 1,970 1,640 1,440
60,000 5,680 3,180 2,360 1,960 1,730
70,000 6,620 3,710 2,750 2,290 2,020
90,000 8,520 4,760 3,540 2,940 2,590
100,000 21% 9,320 5,140 3,770 3,100 2,710
150,000 13,970 7,710 5,660 4,650 4,060
200,000 20% 18,530 10,180 7,440 6,090 5,300
250,000 23,160 12,730 9,300 7,610 6,630
300,000 18% 27,510 14,980 10,850 8,820 7,620
400,000 36,680 19,970 14,470 11,750 10,160
500,000 45,840 24,970 18,080 14,690 12,700
700,000 64,180 34950 25,310 20,570 17,780
1,000,000 91,680 49,930 36,160 29,380 25,400

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุตั้งแต่ 20 -70 ปี
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 ขึ้นไป
 • อายุงานอย่างน้อย 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ / และสำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 ปี

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบุ๊คแบงก์

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์

ช่องทางชำระเงิน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน กทม,ปริมณฑล / ตจว.
(ต่อรายการ)
ชำระโดยหักบัญชีธนาคารธนชาต ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่ตู้ ATM ของธนาคารธนชาต ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 15 บาทต่อรายการ
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน 20 บาทต่อรายการ
ชำระที่่เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตฯ 15 บาทต่อรายการ
ชำระที่ทำการไปรษณีย์ (สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง) 15 บาทต่อรายการ
ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) 20 บาทต่อรายการ
ชำระที่เทสโก้โลตัส ทุกสาขา (สูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง) 10 บาทต่อรายการ
ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที (ชำระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) 15 บาทต่อรายการ

สินเชื่อส่วนบุคคลเคทีซี แคช สแตนดาร์ด

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคลเคทีซี แคช สแตนดาร์ด
ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล
สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย

วงเงินอนุมัติ

 • เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายวันนี้ คุณสามารถสานฝัน ของคุณให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลเคทีซี แคช สแตนดาร์ด
 • ไม่ว่าเงินก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

ประเภทของสินเชื่อ

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • คุณสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระแบบสบายๆ ได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ที่ให้ คุณเบาใจ และรับความสุขที่ขยายมากกว่าใคร
  ด้วยยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยกว่า…. กับระยะเวลาผ่อนชำระที่นานกว่าใคร ในอัตราการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน

การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยผ่อนชำระแต่ละงวด

 • อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก

การรับเงินเมื่อได้รับการอนุมัติ

 • เมื่อสินเชื่อส่วนบุคคลเคทีซี แคช สแตนดาร์ดได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ ฟรี
ค่าธรรมเนียมกรณีชำระคืนสินเชื่อ ก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะคิดค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แต่ต้องมาชำระผ่านที่เคาน์เตอร์ของบริษัท (KTC Touch) เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 24.50 – 28% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้สมัคร)
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ชำระเท่ากันทุกเดือน (ลดต้น ลดดอก)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคทีซี

รายได้ต่อเดือน   พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ
15,000 – 20,000 28% 28%
21,001 – 30,000 26% 28%
30,001 บาทขึ้นไป 24.50% 28%

ค่าธรรมเนียมอื่น

การขอใบแจ้งยอดรายการของแต่ละ รอบบัญชี ไม่มี
ค่าติดตามทวงถามหนี้ สูงสุดไม่เกิน 250 บาท / งวด

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อ KTC CASH

 • รายได้มากว่า 30,001 บาทขึ้นไป = 24.50%
 • รายได้ 20,001 – 30,000 = 26%
 • รายได้ 10,000 – 20,000 = 28%

ตารางผ่อนชำระชำระ สำหรับผู้มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 24.50% ต่อปี

วงเงินกู้ ยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
30,000 2,893 1,618 1,201
50,000 4,821 2,696 2,001 1,664
70,000 6,750 3,775 2,801 2,329
80,000 7,714 4,314 3,201 2,662
90,000 8,678 4,854 3,602 2,994
100,000 9,642 5,393 4,002 3,326
150,000 14,466 8,088 6,002 4,989 4,416
200,000 19,287 10,784 8,003 6,651 5,881
250,000 24,107 13,479 10,004 8,314 7,346
300,000 28,927 16,175 12,004 9,976 8,811

ตารางผ่อนชำระชำระ สำหรับผู้มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 26% ต่อปี

วงเงินกู้ ยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
30,000 2,918 1,642 1,226
50,000 4,863 2,736 2,042 1,708
70,000 6,807 3,830 2,859 2,390
80,000 7,780 4,378 3,267 2,731
90,000 8,752 4,925 3,676 3,072
100,000 9,725 5,473 4,084 3,413
150,000 14,590 8,208 6,126 5,118 4,563
200,000 19,451 10,944 8,168 6,823 6,069
250,000 24,312 13,679 10,209 8,528 7,575
300,000 29,173 16,415 12,251 10,233 9,082

ตารางผ่อนชำระชำระ สำหรับผู้มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาทขึ้นไป และเจ้าของกิจการทุกรายได้ อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี

วงเงินกู้ ยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
30,000 2,951 1,674 1,259
50,000 4,918 2,790 2,098 1,768
70,000 6,885 3,906 2,937 2,473
80,000 7,868 4,464 3,356 2,826
90,000 8,851 5,021 3,775 3,178
100,000 9,835 5,579 4,195 3,531
150,000 14,755 8,369 6,292 5,293 4,775
200,000 19,671 11,158 8,390 7,056 6,328
250,000 24,586 13,947 10,486 8,818 7,881
300,000 29,511 16,737 12,584 10,581 9,434

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบุ๊คแบงก์

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์

ช่องทางชำระเงิน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ออมสิน
ในเขต กทม. และปริมณฑล
ไม่มี
10 บาท/รายการ
ในเขตต่างจังหวัด
ไม่มี
15 บาท/รายการ
ชำระที่ KTC Touch ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ
ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทิสโก้
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ออมสิน
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ธนชาต
-ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย(เฉพาะเงินสด)
-ธ.อาคารสงเคราะห์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่มีเรียกเก็บ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่มีเรียกเก็บ
30 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ออมสิน
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ออมสิน
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบโทรศัทพ์อัตโนมัติ (Phone Banking)
-ธ.กรุงไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กสิกรไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ยูโอบี
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทีโอที
เจ มาร์ท เพย์พอยท์
ไปรษณีย์ไทย
เทสโก้ โลตัส
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรสในร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส
การประปานครหลวง
เอ็มเปย์ สเตชั่น
จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี
แฟมิลี่มาร์ท
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเช็คผ่านทางไปรษณีย์ (สาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)

บัตรเครดิตเคทีซี แคชแบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม

ผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิตเคทีซี แคชแบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม
ประเภทผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิต
สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ถึง 100% จากเงินค่าใช้จ่ายคงเหลืออยู่ในขณะนั้น
 • ใช้ที่ไหนก็ได้เงินคืน ทุกครั้ง ทุกยอด ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี แคชแบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม
  • รับเงินคืนกลับเข้าบัญชีง่ายๆ สูงสุดทันทีถึง 0.8%*
  • สำหรับทุกการใช้จ่าย รวมถึงการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าโดยไม่จำกัดวงเงินคืน
* อัตราการคืนเงิน
ยอดรวมค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบบัญชี อัตราการคืนเงิน
น้อยกว่า 30,001 บาท 0.40%
30,001 – 80,000 บาท 0.60%
มากกว่า 80,000 บาท 0.80%
 • FLEXI บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต
  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือ 0.89% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน
 • Auto Payment
  บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ค่าบริการโทรศัพท์บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการUBC และค่าบริการอื่นๆ

คะแนนสะสมรีวอร์ด

 • (บัตรนี้ไม่เข้าร่วมรายการสะสมคะแนน forever Rewards)

สิทธิคุ้มครอง

 • อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 8,000,000 บาท เมื่อชำระค่าตั๋วเดินทางผ่านบัตรเครดิตเคทีซี แคชแบ็ก วีซ่า แพลทินั่ม
 • ประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางต่างประเทศด้วยวงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี!
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี ตลอดชีพ

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่คิดรายการ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้ง ยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3 % ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง (เบิกถอนไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อครั้ง)
ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) สูงสุด 45 วัน

ค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/รอบบัญชี/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
ค่าติดตามทวงถามหนี้ 250 บาท/ครั้ง
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน รายการใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (รวมถึงการเบิกถอนเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก Visa และ Mastercard ซึ่งการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 จากยอด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 40,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบุ๊คแบงก์

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์

ช่องทางชำระเงิน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ออมสิน
ในเขต กทม. และปริมณฑล
ไม่มี
10 บาท/รายการ
ในเขตต่างจังหวัด
ไม่มี
15 บาท/รายการ
ชำระที่ KTC Touch ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ
ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทิสโก้
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ออมสิน
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ธนชาต
-ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย(เฉพาะเงินสด)
-ธ.อาคารสงเคราะห์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่มีเรียกเก็บ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่มีเรียกเก็บ
30 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ออมสิน
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ออมสิน
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบโทรศัทพ์อัตโนมัติ (Phone Banking)
-ธ.กรุงไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กสิกรไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ยูโอบี
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทีโอที
เจ มาร์ท เพย์พอยท์
ไปรษณีย์ไทย
เทสโก้ โลตัส
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรสในร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส
การประปานครหลวง
เอ็มเปย์ สเตชั่น
จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี
แฟมิลี่มาร์ท
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเช็คผ่านทางไปรษณีย์ (สาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)

บัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า คลาสสิก

ผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า คลาสสิก
ประเภทผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิต
สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ถึง 100% จากเงินค่าใช้จ่ายคงเหลืออยู่ในขณะนั้น
 • สิทธิพิเศษ และส่วนลด ตลอดปี
  สิทธิพิเศษส่วนลดตลอดปีจากร้านค้าต่างๆ และสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย ทั่วประเทศ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ KTC
 • สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service
  บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ และ 7%* สำหรับการซื้อตั๋วทัวร์เอื้องหลวงในประเทศ (เฉพาะตั๋วเครื่องบินในประเทศและทัวร์เอื้องหลวงในประเทศ จากราคาปกติเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร. 0-2665-5050 หรือ www.ktcworld.co.th
 • FLEXI บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต
  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือ 0.89% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน
 • Auto Payment
  บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ค่าบริการโทรศัพท์บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการ UBC และค่าบริการอื่นๆ

คะแนนสะสมรีวอร์ด

 • เลือกได้เอง แลกรับได้เลย และเที่ยวทุกที่ ทั่วโลกได้ง่ายๆกับ forever รายการสะสมคะแนนที่เสมือนเป็นรางวัลคืนกลับให้ท่านอย่างไม่มีสิ้นสุด ให้ทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 คะแนน ใช้สะสมแลกสินค้า/บริการได้ดังนี้
  • เลือกได้เอง…แลกรับได้เลยทั้งร้าน ทุก 3,000 คะแนน ใช้แทนเงินสด 300 บาท แลกซื้อสินค้า/ บริการ พร้อมรับกลับบ้านได้เลยทันที ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Forever
  • คะแนนสะสมยังเก็บได้นานโดยไม่มีวันหมดอายุ

สิทธิคุ้มครอง

 • อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท เมื่อชำระค่าตั๋วเดินทางผ่านบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า คลาสสิก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี!
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี ตลอดชีพ

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่คิดรายการ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้ง ยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3 % ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง (เบิกถอนไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อครั้ง)
ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) สูงสุด 45 วัน

ค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/รอบบัญชี/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
ค่าติดตามทวงถามหนี้ 250 บาท/ครั้ง
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน รายการใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (รวมถึงการเบิกถอนเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก Visa และ Mastercard ซึ่งการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 จากยอด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบุ๊คแบงก์

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์

ช่องทางชำระเงิน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ออมสิน
ในเขต กทม. และปริมณฑล
ไม่มี
10 บาท/รายการ
ในเขตต่างจังหวัด
ไม่มี
15 บาท/รายการ
ชำระที่ KTC Touch ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ
ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทิสโก้
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ออมสิน
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ธนชาต
-ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย(เฉพาะเงินสด)
-ธ.อาคารสงเคราะห์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่มีเรียกเก็บ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่มีเรียกเก็บ
30 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ออมสิน
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ออมสิน
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบโทรศัทพ์อัตโนมัติ (Phone Banking)
-ธ.กรุงไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กสิกรไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ยูโอบี
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทีโอที
เจ มาร์ท เพย์พอยท์
ไปรษณีย์ไทย
เทสโก้ โลตัส
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรสในร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส
การประปานครหลวง
เอ็มเปย์ สเตชั่น
จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี
แฟมิลี่มาร์ท
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเช็คผ่านทางไปรษณีย์ (สาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)

บัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า โกลด์

ผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า โกลด์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิต
สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ถึง 100% จากเงินค่าใช้จ่ายคงเหลืออยู่ในขณะนั้น
 • สิทธิพิเศษ และส่วนลด ตลอดปี
  สิทธิพิเศษส่วนลดตลอดปีจากร้านค้าต่างๆ และสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย ทั่วประเทศ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ KTC
 • สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service
  บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ และ 7%* สำหรับการซื้อตั๋วทัวร์เอื้องหลวงในประเทศ (เฉพาะตั๋วเครื่องบินในประเทศและทัวร์เอื้องหลวงในประเทศ จากราคาปกติเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร. 0-2665-5050 หรือ www.ktcworld.co.th
 • FLEXI บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต
  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือ 0.89% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน
 • Auto Payment
  บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ค่าบริการโทรศัพท์บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการUBC และค่าบริการอื่นๆ

คะแนนสะสมรีวอร์ด

 • เลือกได้เอง แลกรับได้เลย และเที่ยวทุกที่ ทั่วโลกได้ง่ายๆกับ forever รายการสะสมคะแนนที่เสมือนเป็นรางวัลคืนกลับให้ท่านอย่างไม่มีสิ้นสุด ให้ทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 คะแนน ใช้สะสมแลกสินค้า/บริการได้ดังนี้
  • เลือกได้เอง…แลกรับได้เลยทั้งร้าน ทุก 3,000 คะแนน ใช้แทนเงินสด 300 บาท แลกซื้อสินค้า/ บริการ พร้อมรับกลับบ้านได้เลยทันที ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Forever
  • คะแนนสะสมยังเก็บได้นานโดยไม่มีวันหมดอายุ

สิทธิคุ้มครอง

 • อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 4,000,000 บาท เมื่อชำระค่าตั๋วเดินทางผ่านบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า โกลด์

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี!
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี ตลอดชีพ

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่คิดรายการ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้ง ยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3 % ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง (เบิกถอนไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อครั้ง)
ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) สูงสุด 45 วัน

ค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/รอบบัญชี/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
ค่าติดตามทวงถามหนี้ 250 บาท/ครั้ง
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน รายการใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (รวมถึงการเบิกถอนเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก Visa และ Mastercard ซึ่งการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 จากยอด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบุ๊คแบงก์

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์

ช่องทางชำระเงิน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ออมสิน
ในเขต กทม. และปริมณฑล
ไม่มี
10 บาท/รายการ
ในเขตต่างจังหวัด
ไม่มี
15 บาท/รายการ
ชำระที่ KTC Touch ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ
ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทิสโก้
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ออมสิน
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ธนชาต
-ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย(เฉพาะเงินสด)
-ธ.อาคารสงเคราะห์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่มีเรียกเก็บ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่มีเรียกเก็บ
30 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ออมสิน
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ออมสิน
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบโทรศัทพ์อัตโนมัติ (Phone Banking)
-ธ.กรุงไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กสิกรไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ยูโอบี
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทีโอที
เจ มาร์ท เพย์พอยท์
ไปรษณีย์ไทย
เทสโก้ โลตัส
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรสในร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส
การประปานครหลวง
เอ็มเปย์ สเตชั่น
จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี
แฟมิลี่มาร์ท
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเช็คผ่านทางไปรษณีย์ (สาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)

บัตรเครดิตเคทีซี เจซีบี

ผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิตเคทีซี เจซีบี
ประเภทผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิต
สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ถึง 100% จากเงินค่าใช้จ่ายคงเหลืออยู่ในขณะนั้น
 • สิทธิพิเศษ และส่วนลด กับ Japanese Lifestyle เฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตเคทีซี เจซีบี
  • FLEXI by Phone 0.69% ต่อเดือน กับรายการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น
  • Double Points คะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า เมื่อใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น
 • สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service
  บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ และ 7%* สำหรับการซื้อตั๋วทัวร์เอื้องหลวงในประเทศ (เฉพาะตั๋วเครื่องบินในประเทศและทัวร์เอื้องหลวงในประเทศ จากราคาปกติเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร. 0-2665-5050 หรือ www.ktcworld.co.th
 • FLEXI บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต
  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือ 0.89% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน
 • Auto Payment
  บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ค่าบริการโทรศัพท์บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการUBC และค่าบริการอื่นๆ

คะแนนสะสมรีวอร์ด

 • เลือกได้เอง แลกรับได้เลย และเที่ยวทุกที่ ทั่วโลกได้ง่ายๆกับ forever รายการสะสมคะแนนที่เสมือนเป็นรางวัลคืนกลับให้ท่านอย่างไม่มีสิ้นสุด ให้ทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 คะแนน ใช้สะสมแลกสินค้า/บริการได้ดังนี้
  • เลือกได้เอง…แลกรับได้เลยทั้งร้าน ทุก 3,000 คะแนน ใช้แทนเงินสด 300 บาท แลกซื้อสินค้า/ บริการ พร้อมรับกลับบ้านได้เลยทันที ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Forever
  • คะแนนสะสมยังเก็บได้นานโดยไม่มีวันหมดอายุ

สิทธิคุ้มครอง

 • อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 8,000,000 บาท เมื่อชำระค่าตั๋วเดินทางผ่านบัตรเครดิตเคทีซี เจซีบี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี!
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี ตลอดชีพ

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่คิดรายการ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้ง ยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3 % ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง (เบิกถอนไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อครั้ง)
ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) สูงสุด 45 วัน

ค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/รอบบัญชี/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
ค่าติดตามทวงถามหนี้ 250 บาท/ครั้ง
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน รายการใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (รวมถึงการเบิกถอนเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก Visa และ Mastercard ซึ่งการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 จากยอด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 40,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบุ๊คแบงก์

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์

ช่องทางชำระเงิน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ออมสิน
ในเขต กทม. และปริมณฑล
ไม่มี
10 บาท/รายการ
ในเขตต่างจังหวัด
ไม่มี
15 บาท/รายการ
ชำระที่ KTC Touch ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ
ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทิสโก้
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ออมสิน
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ธนชาต
-ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย(เฉพาะเงินสด)
-ธ.อาคารสงเคราะห์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่มีเรียกเก็บ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่มีเรียกเก็บ
30 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ออมสิน
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ออมสิน
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบโทรศัทพ์อัตโนมัติ (Phone Banking)
-ธ.กรุงไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กสิกรไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ยูโอบี
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทีโอที
เจ มาร์ท เพย์พอยท์
ไปรษณีย์ไทย
เทสโก้ โลตัส
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรสในร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส
การประปานครหลวง
เอ็มเปย์ สเตชั่น
จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี
แฟมิลี่มาร์ท
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเช็คผ่านทางไปรษณีย์ (สาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)

บัตรเครดิตเคทีซี ไทเทเนียม มาสเตอร์คาร์ด

ผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิตเคทีซี ไทเทเนียม มาสเตอร์คาร์ด
ประเภทผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิต
สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข
 • วงเงินใช้จ่ายสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ต่อเดือน
 • เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ถึง 100% จากเงินค่าใช้จ่ายคงเหลืออยู่ในขณะนั้น
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษเหนือระดับจาก MasterCard Moments ได้ทั่วโลก
 • สิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 • เร้าใจกับประสบการณ์ใหม่ ในมุมมองที่คาดไม่ถึง
  รับคะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% กับบริการ FLEXI by Phone เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 • สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service
  บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ไทเทเนียม มาสเตอร์คาร์ด รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ และ 7%* สำหรับการซื้อตั๋วทัวร์เอื้องหลวงในประเทศ (เฉพาะตั๋วเครื่องบินในประเทศและทัวร์เอื้องหลวงในประเทศ จากราคาปกติเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร. 0-2665-5050 หรือ www.ktcworld.co.th
 • FLEXI บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต
  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือ 0.89% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน
 • Auto Payment
  บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ค่าบริการโทรศัพท์บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการ UBC และค่าบริการอื่นๆ

คะแนนสะสมรีวอร์ด

 • เลือกได้เอง แลกรับได้เลย และเที่ยวทุกที่ ทั่วโลกได้ง่ายๆกับ forever รายการสะสมคะแนนที่เสมือนเป็นรางวัลคืนกลับให้ท่านอย่างไม่มีสิ้นสุด ให้ทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 คะแนน ใช้สะสมแลกสินค้า/บริการได้ดังนี้
  • เลือกได้เอง…แลกรับได้เลยทั้งร้าน ทุก 3,000 คะแนน ใช้แทนเงินสด 300 บาท แลกซื้อสินค้า/ บริการ พร้อมรับกลับบ้านได้เลยทันที ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Forever
  • คะแนนสะสมยังเก็บได้นานโดยไม่มีวันหมดอายุ

สิทธิคุ้มครอง

 • อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 4,000,000 บาท เมื่อชำระค่าตั๋วเดินทางผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ไทเทเนียม มาสเตอร์คาร์ด

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี!
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี ตลอดชีพ

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่คิดรายการ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้ง ยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3 % ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง (เบิกถอนไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อครั้ง)
ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) สูงสุด 45 วัน

ค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/รอบบัญชี/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
ค่าติดตามทวงถามหนี้ 250 บาท/ครั้ง
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน รายการใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (รวมถึงการเบิกถอนเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก Visa และ Mastercard ซึ่งการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 จากยอด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบุ๊คแบงก์

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์

ช่องทางชำระเงิน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ออมสิน
ในเขต กทม. และปริมณฑล
ไม่มี
10 บาท/รายการ
ในเขตต่างจังหวัด
ไม่มี
15 บาท/รายการ
ชำระที่ KTC Touch ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ
ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทิสโก้
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ออมสิน
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ธนชาต
-ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย(เฉพาะเงินสด)
-ธ.อาคารสงเคราะห์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่มีเรียกเก็บ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่มีเรียกเก็บ
30 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ออมสิน
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ออมสิน
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบโทรศัทพ์อัตโนมัติ (Phone Banking)
-ธ.กรุงไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กสิกรไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ยูโอบี
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทีโอที
เจ มาร์ท เพย์พอยท์
ไปรษณีย์ไทย
เทสโก้ โลตัส
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรสในร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส
การประปานครหลวง
เอ็มเปย์ สเตชั่น
จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี
แฟมิลี่มาร์ท
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเช็คผ่านทางไปรษณีย์ (สาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)

 

บัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า แพลทินั่ม

ผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า แพลทินั่ม
ประเภทผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิต
สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข
 • วงเงินใช้จ่ายสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ต่อเดือน
 • เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ถึง 100% จากเงินค่าใช้จ่ายคงเหลืออยู่ในขณะนั้น
 • สิทธิพิเศษเหนือระดับจาก Visa Platinum Privileges ทั่วโลก
 • สะดวกสบายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกกับบริการ KTC Platinum Assistance โดยบริษัท International SOS บริการเลขาส่วนบุคคล ทั่วโลก ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service
  บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า แพลทินั่ม รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ และ 7%* สำหรับการซื้อตั๋วทัวร์เอื้องหลวงในประเทศ (เฉพาะตั๋วเครื่องบินในประเทศและทัวร์เอื้องหลวงในประเทศ จากราคาปกติเท่านั้น)
 • FLEXI บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต
  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือ 0.89% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน
 • FLEXI by Phone อีกหนึ่งบริการของ FLEXI
  ที่มอบความสะดวกสบายและความคล่องตัวทางการเงินให้แก่สมาชิกบัตรโดยท่านสามารถเปลี่ยนยอด รายการซื้อสินค้า/บริการ สำหรับรายการที่รอเรียกเก็บในเดือนถัดไปด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.89% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านทางโทรศัพท์ (แจ้งขอใช้บริการก่อนวันสรุปยอดค่าใช้จ่าย) ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก KTC PLATINUM LINE 0-2665-5666
 • Auto Payment
  บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ค่าบริการโทรศัพท์บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการUBC และค่าบริการอื่นๆ

คะแนนสะสมรีวอร์ด

 • เลือกได้เอง แลกรับได้เลย และเที่ยวทุกที่ ทั่วโลกได้ง่ายๆกับ forever รายการสะสมคะแนนที่เสมือนเป็นรางวัลคืนกลับให้ท่านอย่างไม่มีสิ้นสุด ให้ทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 คะแนน ใช้สะสมแลกสินค้า/บริการได้ดังนี้
  • เลือกได้เอง…แลกรับได้เลยทั้งร้าน ทุก 3,000 คะแนน ใช้แทนเงินสด 300 บาท แลกซื้อสินค้า/ บริการ พร้อมรับกลับบ้านได้เลยทันที ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Forever
  • คะแนนสะสมยังเก็บได้นานโดยไม่มีวันหมดอายุ

สิทธิคุ้มครอง

 • อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 8,000,000 บาท เมื่อใช้บัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า แพลทินั่ม ชำระค่าตั๋วเดินทาง
 • ประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางต่างประเทศด้วยวงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี!
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี ตลอดชีพ

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่คิดรายการ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้ง ยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3 % ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง (เบิกถอนไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อครั้ง)
ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) สูงสุด 45 วัน

ค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/รอบบัญชี/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
ค่าติดตามทวงถามหนี้ 250 บาท/ครั้ง
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน รายการใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (รวมถึงการเบิกถอนเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก Visa และ Mastercard ซึ่งการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 จากยอด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 40,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบุ๊คแบงก์

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์

ช่องทางชำระเงิน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ออมสิน
ในเขต กทม. และปริมณฑล
ไม่มี
10 บาท/รายการ
ในเขตต่างจังหวัด
ไม่มี
15 บาท/รายการ
ชำระที่ KTC Touch ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ
ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทิสโก้
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ออมสิน
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ธนชาต
-ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย(เฉพาะเงินสด)
-ธ.อาคารสงเคราะห์(เฉพาะเงินสด)
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่มีเรียกเก็บ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่มีเรียกเก็บ
30 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี
-ธ.กรุงไทย
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.ออมสิน
-ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
-ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
13 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
-ธ.กรุงไทย
-ธ.ไทยพาณิชย์
-ธ.กสิกรไทย
-ธ.ทหารไทย
-ธ.ยูโอบี
-ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ธ.ออมสิน
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระผ่านระบบโทรศัทพ์อัตโนมัติ (Phone Banking)
-ธ.กรุงไทย
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กสิกรไทย
ธ.ทหารไทย
ธ.ยูโอบี
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ไม่เสียค่าบริการ
10 บาท/รายการ
25 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทีโอที
เจ มาร์ท เพย์พอยท์
ไปรษณีย์ไทย
เทสโก้ โลตัส
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรสในร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส
การประปานครหลวง
เอ็มเปย์ สเตชั่น
จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี
แฟมิลี่มาร์ท
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ชำระด้วยเช็คผ่านทางไปรษณีย์ (สาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)